Európa határok nélkül

Páneurópai Piknik emlékmozdonyok

Az MRCE (Mitsui Rail Capital Europe) GmbH ES 64 U2-009 pályaszámú Taurusa 2014. június 30-a óta közlekedik egy új, a Páneurópai Piknik 25. évfordulója alkalmából készített mozdonydekorációval Ausztriában és els?sorban Németországban (jelenleg Berlin és Hamburg között).
paneur_modell

A GYSEV azonos típusú, 470 505-s (korábbi Széchenyi-)mozdonyát 2014. augusztus 18-án mutatták be a nagyközönségnek, azóta Magyarországon és Ausztriában lát el vontatási feladatokat. Így megvalósult az az elképzelésünk, hogy a Páneurópai Piknikkel elkezd?dött és a Berlini Fal lebontásán keresztül a német újraegyesítésig tartó történelmi folyamatban résztvev? mindhárom országban (Magyarországon, Ausztriában és Németországban) azonos dekoráció hirdesse a legfontosabb üzenetet, Európa határtalanságát. A projekt a Loc&More Kft kezdeményezéséb?l és tervei alapján (grafikus tervez?: Tranta Péter) valósult meg, a GYSEV és a Loc&More költségviselésével, a Konrad Adenauer Stiftung és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával. Mi is volt a Páneurópai Piknik? Egy rövid, de lényegre tör? összefoglaló olvasható a Páneurópai Piknik honlapján Dr. Tóth Imre történész, a Soproni Múzeum igazgatója tollából: http://www.paneuropaipiknik.hu/index.php?site=30&lap=1  

A mozdonygrafika bemutatása A mozdonyok orrán és oldalán a Páneurópai Piknik 20. évfordulója óta használatos logó jelenik meg, a 25. évfordulót a logóban megjelen? ezüst szín teszi még hangsúlyosabbá. A mozdony elejének középs?-alsó (orr-)részér?l induló és a mozdony oldalán tovább futó, nemzeti színekkel körülfogott szögesdrótszakasz a magyar-osztrák határt szimbolizálja. A „nagy feketeségb?l”, a hajdani kommunista rendszer sötétségéb?l, bezártságából törnek ki a valamikori keletnémet, elszakított hazájukat, honfitársaikat, rokonaikat keres? emberek, és szakítják át a szögesdrótot, jutnak ki a fényre, a szabadságba. A világos ég, az emberek mozgása a felszabadultságot, a sosem látott szabadság megízlelését, a találkozások örömét akarja kifejezni. A mozdony másik oldalán megjelen? grafika már nem az egyes emberek személyes történeteit mondja el, hanem a Páneurópai Piknikkel Sopronban elkezd?dött történelmi folyamatot ábrázolja. A kiindulópont itt is a Sopronnál átszakított szögesdrót, majd a várost jelképez? házsor és a T?ztorony következik.

Térben és id?ben el?rehaladva látható a hátrahagyott Trabant, az ?rtorony, és a Kelet- és Nyugat-Berlint elválasztó fal lebontásával jutunk el a Brandenburgi-kapuhoz. Az eget a történelmi folyamatban érintett országok (Magyarország, Ausztria, Németország) nemzeti lobogóinak színei festik meg. A mozdony két oldalát, illetve frontját díszít? grafikát a történelmi folyamatban érintett országok nyelvén, magyar és német feliratok egészítik ki. Ezek hirdetik az általunk legfontosabbnak tartott üzenetet: EURÓPA HATÁROK NÉLKÜL.